เกี่ยวกับโครงการ

digit

เนื้อหา:  โครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 (ICT Junior Camp #9)
(ส่วนนี้จะเป็นลิงค์ ไปที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/event/2017/juniorcamp9/index.html)

ในหัวข้อ Thailand 4.0 Digital Transformation

เปิดโอกาศให้น้องๆนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ได้เรียนรู้ ลงมือทำจริงใน 4 กลุ่มวิชา ประกอบไปด้วย

  • Computer Programming
    Computer System and Network
    Multimedia
    Database and Software Application

 

 

Advertisements